Jakie dane osobowe w CV

Jakie dane osobowe w CV

Tworząc swoje Curriculum Vitae, musimy pamiętać o tym, jakie dane osobowe możemy w nim umieścić, a jakich informacji nie powinniśmy ujawniać. Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest tutaj kluczowa, a jednocześnie ważne jest, aby nasze CV zawierało wystarczającą ilość informacji, aby zainteresować potencjalnego pracodawcę.

Jakie dane osobowe możemy umieścić w CV?

Na początek warto wspomnieć o tym, że dane osobowe w CV powinny być zgodne z prawem o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że informacje, które zamieszczamy w swoim CV, nie powinny naruszać prywatności ani praw innych osób.

Do danych, które możemy bezpiecznie umieścić w CV, zaliczają się:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Narodowość
 • Stan cywilny
 • Zainteresowania (jeśli są istotne w kontekście aplikowanej pracy)

Warto również wspomnieć, że w przypadku zawodów regulowanych, np. lekarzy czy prawników, konieczne może być umieszczenie w CV numeru PESEL.

Jakie dane osobowe nie powinny znaleźć się w CV?

Mając na uwadze ochronę prywatności i zgodność z obowiązującymi przepisami, istnieją pewne dane osobowe, których nie powinniśmy umieszczać w CV. Należą do nich między innymi:

 • Numer PESEL (chyba że jest to wymagane przez pracodawcę)
 • Numer dowodu osobistego
 • Numer konta bankowego
 • Informacje o naszych przekonaniach politycznych czy religijnych
 • Informacje o naszej orientacji seksualnej
 • Informacje o naszym zdrowiu (chyba że jest to związane z wymaganiami pracy)
 • Informacje o naszych długach czy kłopotach finansowych
Zobacz też:  Jak opisać samozatrudnienie w CV?

Jakie informacje uzupełniające możemy umieścić w CV?

Poza podstawowymi danymi osobowymi, w CV możemy również umieścić informacje dotyczące naszego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności i osiągnięć. Ważne jest jednak, aby nie przesadzać z ilością informacji i umieszczać tylko te, które są istotne w kontekście aplikowanej pracy.

Jakie informacje o wykształceniu powinny znaleźć się w CV?

W dziale poświęconym wykształceniu powinniśmy umieścić informacje dotyczące naszych najważniejszych osiągnięć edukacyjnych, takie jak:

 • Nazwa uczelni
 • Kierunek studiów
 • Stopień naukowy
 • Data uzyskania tytułu naukowego
 • Dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty

Jeśli nasze doświadczenie zawodowe jest ograniczone, warto opisać w tym dziale również projekty, których byliśmy częścią, prace dyplomowe czy osiągnięcia naukowe.

Jakie informacje o doświadczeniu zawodowym powinny znaleźć się w CV?

W dziale poświęconym doświadczeniu zawodowym powinniśmy skupić się na wymienieniu stanowisk, które zajmowaliśmy w przeszłości, nazwie firmy, w której pracowaliśmy oraz okresie, w którym tam pracowaliśmy. Oprócz tego warto opisać nasze zadania i osiągnięcia, które zrealizowaliśmy na danym stanowisku. Jeśli wcześniej pracowaliśmy w branży niezwiązanej z obecną aplikowaną pracą, warto zwrócić uwagę na umiejętności, które tam nabyliśmy i które mogą być przydatne w nowej pracy.

Jakie informacje o umiejętnościach i osiągnięciach warto umieścić w CV?

W dziale poświęconym umiejętnościom i osiągnięciom warto skupić się na tych umiejętnościach, które są istotne w kontekście aplikowanej pracy. Możemy wymienić między innymi:

 • Języki obce i poziom ich znajomości
 • Umiejętności informatyczne
 • Umiejętności miękkie, takie jak umiejętność pracy w zespole czy negocjacji
 • Osiągnięcia, takie jak nagrody czy wyróżnienia

Warto pamiętać, że wszystkie informacje, które umieszczamy w CV, powinny być łatwe do odczytania i zrozumienia przez potencjalnego pracodawcę. Ważne jest, abyśmy nie przesadzali z ilością informacji, a jednocześnie były one wystarczające, aby zainteresować rekrutera.

Czy możemy umieścić zdjęcie w CV?

Decyzja o umieszczeniu zdjęcia w CV należy do nas. W Polsce nie jest to obowiązkowe, ale w niektórych krajach, na przykład w Niemczech, jest to standard. Jeśli postanowimy dodać zdjęcie, powinno być ono wykonane w profesjonalny sposób, najlepiej przez fotografa, i przedstawiać nas w stroju biznesowym lub w stroju odpowiednim dla danej branży.

Zobacz też:  Praca w zarządzie - wymagania i umiejętności

Czy musimy umieścić informacje o naszej sytuacji rodzinnej?

Informacje o sytuacji rodzinnej, takie jak stan cywilny czy liczba dzieci, nie są wymagane w CV i zwykle nie są istotne dla pracodawcy. Możemy je jednak umieścić, jeśli uważamy, że mogą mieć wpływ na naszą pracę, na przykład jeśli poszukujemy pracy, która umożliwi nam opiekę nad dziećmi.

Czy musimy umieścić numer telefonu w CV?

Podanie numeru telefonu w CV jest zalecane, ponieważ ułatwia kontaktowanie się z nami przez pracodawcę. Jeśli nie chcemy podawać naszego prywatnego numeru, możemy założyć specjalny numer telefonu, który będziemy używać tylko do celów rekrutacyjnych.

Czy możemy umieścić linki do naszych profili w mediach społecznościowych w CV?

Jeśli posiadamy profile w mediach społecznościowych, które są związane z naszą pracą lub pokazują nasze osiągnięcia, możemy umieścić linki do tych profili w CV. Warto jednak upewnić się, że nasze profile są odpowiednio zabezpieczone i nie zawierają informacji, które mogą naruszać naszą prywatność.

Czy możemy umieścić informacje o naszych zainteresowaniach w CV?

Jeśli nasze zainteresowania są istotne w kontekście aplikowanej pracy, na przykład jeśli chcemy pracować jako nauczyciel wf, możemy umieścić informacje o nich w CV. Warto jednak pamiętać, że nasze zainteresowania nie powinny być głównym elementem CV i nie powinny przesłaniać informacji o naszych umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też