Praca licencjacka SGH wymagania

Praca licencjacka SGH wymagania

Jeśli jesteś studentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i planujesz napisać pracę licencjacką, musisz wiedzieć, że istnieją pewne wymagania, których musisz się trzymać. Praca licencjacka to jeden z najważniejszych elementów Twojego studiowania na SGH, dlatego warto zadbać o to, aby spełnić wszystkie wymogi.

Czym jest praca licencjacka SGH?

Praca licencjacka SGH to praca dyplomowa pisana na zakończenie pierwszego stopnia studiów licencjackich. Wymagana jest od wszystkich studentów kończących studia pierwszego stopnia na SGH. Praca licencjacka powinna być napisana w sposób naukowy i prezentować wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta podczas studiów.

Jakie są wymagania dotyczące pracy licencjackiej SGH?

Wymagania dotyczące pracy licencjackiej SGH są następujące:

 • Praca musi mieć objętość od 40 do 60 stron.
 • Praca musi być napisana w języku polskim lub angielskim.
 • Tytuł pracy powinien być krótki i zwięzły, odzwierciedlający treść pracy.
 • Praca musi mieć spójną strukturę, składać się z wstępu, rozdziałów i podsumowania.
 • Praca powinna być napisana w sposób zrozumiały dla czytelnika i zawierać odpowiednie przypisy.
 • Praca musi zawierać bibliografię, która będzie zgodna z zasadami APA.
 • Praca musi być oryginalna i nie może naruszać praw autorskich innych osób.

Jakie są kroki do napisania pracy licencjackiej na SGH?

Aby napisać pracę licencjacką na SGH, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Wybierz temat pracy.
 2. Przygotuj plan pracy.
 3. Zbierz materiały i opracuj badania.
 4. Napisz wstęp i rozdziały pracy.
 5. Przeprowadź analizę i przedstaw wyniki badań.
 6. Napisz podsumowanie i wnioski.
 7. Przygotuj bibliografię.
 8. Sformatuj pracę zgodnie z wymaganiami SGH.
Zobacz też:  Jak napisać w CV o nieukończonych studiach

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu pracy licencjackiej SGH?

Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu pracy licencjackiej na SGH to:

 • Brak spójnej struktury pracy.
 • Niewłaściwe formatowanie pracy, niezgodne z wymaganiami SGH.
 • Niedostateczna liczba źródeł w bibliografii.
 • Brak wstępu lub podsumowania.
 • Zbyt ogólnikowe lub zbyt szczegółowe podejście do tematu pracy.
 • Nieprawidłowo zastosowane cytowanie i odwoływanie się do źródeł.
 • Brak poprawności językowej i stylistycznej w pracy.

Jakie są korzyści z napisania dobrej pracy licencjackiej na SGH?

Napisanie dobrej pracy licencjackiej na SGH ma wiele korzyści, takich jak:

 • Możliwość pogłębienia swojej wiedzy w wybranej dziedzinie.
 • Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej lub dalszej kariery naukowej.
 • Podniesienie swojej wartości na rynku pracy.
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności.
 • Osobista satysfakcja z wykonanej pracy.

Czy SGH oferuje jakieś wsparcie przy pisaniu pracy licencjackiej?

Tak, SGH oferuje wsparcie dla studentów przy pisaniu pracy licencjackiej. Studenci mają dostęp do biblioteki SGH, gdzie mogą znaleźć liczne źródła naukowe, a także do Centrum Językowego SGH, gdzie mogą uzyskać pomoc w kwestiach językowych. Ponadto, SGH organizuje szkolenia dotyczące pisania prac naukowych i udostępnia materiały edukacyjne na swojej stronie internetowej.

Czy praca licencjacka SGH jest wymagana do uzyskania dyplomu?

Tak, napisanie i obrona pracy licencjackiej SGH jest wymagana do uzyskania dyplomu licencjata. Praca licencjacka jest jednym z najważniejszych elementów studiów na SGH i ma na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności studenta zdobytych podczas studiów.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też