Wymagania pracy w straży pożarnej

Wymagania pracy w straży pożarnej

Jeśli interesujesz się pracą w straży pożarnej, warto poznać wymagania, jakie trzeba spełnić, aby zostać jej członkiem. Wymagania dotyczą zarówno warunków fizycznych, jak i psychicznych oraz umiejętności.

Wymagania ogólne

Aby zostać strażakiem, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań:

 • Posiadać polskie obywatelstwo
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • Posiadać niekaralność
 • Być zdolnym do czynnej służby wojskowej (dla mężczyzn)

Wymagania fizyczne

Praca w straży pożarnej wymaga dobrej kondycji fizycznej. Osoba ubiegająca się o pracę musi przejść badania lekarskie, w tym badanie wzroku oraz słuchu. Musi również wykazać się odpowiednią siłą, wytrzymałością oraz gibkością. Wymagania fizyczne różnią się w zależności od stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Stanowisko Wymagania fizyczne
Strażak ratownik
 • Bieg na 1000 m w ciągu 4 minut i 30 sekund (kobiety) lub 4 minut (mężczyźni)
 • Wykonanie co najmniej 15 pompek
 • Wykonanie co najmniej 25 podciągnięć na drążku
 • Pokonanie toru przeszkód w ciągu 2 minut i 30 sekund
Kierowca ratownik
 • Bieg na 1000 m w ciągu 4 minut i 30 sekund (kobiety) lub 4 minut (mężczyźni)
 • Wykonanie co najmniej 10 pompek
 • Wykonanie co najmniej 15 podciągnięć na drążku
 • Pokonanie toru przeszkód w ciągu 2 minut i 45 sekund

Wymagania psychiczne

Praca w straży pożarnej wymaga również odpowiedniego stanu psychicznego. Osoba, która chce zostać strażakiem musi być odporna na stres, umieć zachować spokój w sytuacjach kryzysowych oraz działać szybko i skutecznie. Przy rekrutacji do straży pożarnej przeprowadzane są testy psychologiczne, które mają ocenić umiejętności kandydata w tych dziedzinach.

Zobacz też:  Jakie zainteresowania wpisać w cv?

Umiejętności

Ponadto, do pracy w straży pożarnej potrzebne są odpowiednie umiejętności. Kandydat powinien posiadać umiejętności związane z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy, obsługą sprzętu gaśniczego oraz prowadzeniem pojazdów. Wymagane są również umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej.

Kurs dla kandydatów

Osoby, które chcą zostać strażakami, muszą przejść specjalny kurs dla kandydatów. Kurs ten trwa kilka tygodni i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Na kursie kandydaci uczą się m.in. obsługi sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz technik ratowniczych. Po ukończeniu kursu kandydaci przechodzą egzamin, który pozytywnie zaliczając, uzyskują certyfikat umożliwiający podjęcie pracy w straży pożarnej.

Częste pytania

Jakie wykształcenie trzeba posiadać, aby zostać strażakiem?

Aby zostać strażakiem, trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Czy osoba z wadą wzroku może zostać strażakiem?

Osoba z wadą wzroku może zostać strażakiem, jednak nie może ona przekraczać pewnych norm.

Czy kurs dla kandydatów jest płatny?

W większości przypadków kurs dla kandydatów jest bezpłatny. Koszty kursu ponosi straż pożarna.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też